Vytautas Didysis (1392-1430)

Vytautas (Aleksandras) Didysis – Didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus. Pasibaigus tarpusavio vaidams su pusbroliu Jogaila jis ėmėsi svarbių pokyčių, įsteigė atskirą LDK raštinę, integravo kitataučius, sekdamas Lenkijos pavyzdžiu inicijavo administracines reformas. Sritinius kunigaikščius su paveldėjimo teise pakeitė sau ištikimais atstovais, taip sustiprindamas LDK centralizaciją ir valdovo įtaką periferijoje. Sustiprino bajorų luomą, plėtojo prekinius-piniginius santykius valstybės viduje ir ryšius su užsieniu.
Vytauto valdymo laikotarpiu įsitvirtino Lietuviška pinigų sistema, manoma, paremta tuo metu LDK ir Europoje itin populiariu Prahos grašiu.
Vytauto Didžiojo indėlis lietuviškos numizmatikos labirintuose didžiulis –  gausybę  monetų tipų Eugenijus Ivanauskas savo 2013m. dvitomyje “Lithuanian Coins And Bars of Lithuania 1236-2012” priskiria būtent šiam valdovui.  Įvairiausio tipo monetos  – denarai su ietgaliu ir kryžium, su liūtu bei Gediminaičių stulpais ar kirilicos fragmantais, PECAT ir kitos monetų atmainos.

Vytautas Didysis (39)

Rodoma 1–12 iš 39