Steponas Batoras (1576-1586)

Steponas Batoras – Transilvanijos kunigaikštis. Renkant Steponą Batorą Lenkijos karaliumi ir LDK kunigaikščiu valdovu lietuviai nedalyvavo, todėl jį valdovu pripažino tik šiam pripažinus lietuvių teises. Jis buvo puikus karvedys, atkovojęs iš Maskvos dalį jos užimtų teritorijų. Valdant S. Batorui 1579 m. Vilniaus kolegija buvo pakelta į akademiją – universitetą.  1581 m. buvo įkurtas aukščiausiasis teismas – Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas.
Kadangi dar Liublino unijos akte buvo numatyta pagal vertę suvienodinti LDK ir Lenkijos pinigus, Steponas Batoras įgyvendino šį projektą. Vienas LDK grašis buvo prilygintas vienam lenkiškam grašiui (iki tol LDK grašiai buvo maždaug 20% vertingesni už lenkiškuosius). Jo valdymo metu nukaltos ir naujo nominalo monetos – šilingai, prilyginami trečdaliui grašio, 1580-1586m. kaldinti įvairiausių tipų bei retumo populiarieji trigrašiai su valdovo biustu.
1578-1579 metais Kuršo hercogas Gothardas Ketleris Mitavos kalykloje buvo pradėjęs į apyvartą leisti dvidenarius su Stepono Batoro monograma bei lietuvišku Vyčiu. Tai sulaukė priekaištų iš LDK valdininkų pusės ir tokių monetų kalyba buvo uždrausta.

Steponas Batoras (69)

Rodoma 1–12 iš 69