Sritinės LDK monetos

Įvairiais periodais savas monetas kaldino ir sritinės LDK kunigaikštystės: Kijevas, Brianskas, Severėnų Naugardas, Starodubas, Smolenskas. Žinomiausios iš jų yra Vladimiro Algirdaičio monetos, kaldintos Kijeve iki maždaug 1395 m. Kaributo monetos buvo kalamos 1386-1389 m. Severianų Naugarde ir Naugarduke. Unikalios yra Mykolo Olelkačio monetos, kontrasignuotos, manoma Mstislavlyje, rengiant sąmokslą nužudyti Kazimierą Jogailaitį (1481). Sritinės LDK monetos yra ypač retos ir vertingos istorine bei numizmatine prasme.

Sritinės LDK monetos (12)