Aleksandras Jogailaitis (1492-1506)

Aleksandras Jogailaitis- Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1492 m. iki mirties) ir Lenkijos karalius (nuo 1501 m. spalio pradžios iki mirties). Kazimiero Jogailaičio ir Vokietijos imperatoriaus Albrechto II Habsburgo dukters Elžbietos sūnus, Jogailos anūkas. Jo valdymo metu LDK įvyko daug reikšmingų reformų: buvo pradėtas valdų, šauktinės kariuomenės, dvaro pajamų ir išlaidų surašymas, kariuomenės ir iždo duomenų sisteminimas. 1495 m. Vilniuje pradėjo veikti monetų kalykla, joje masiškai kaldintos dviejų nominalų monetos: pusgrašiai ir denarai. Monetos kaldintos su lotyniškomis legendomis, nurodančiomis valstybę ir valdovą. Jose atsirado ir LDK bei Lenkijos susijungimo simbolika – averse pavaizduotas  Vytis, reverse – Erelis.

Aleksandras Jogailaitis (11)