10 litų serija KAA

Nominalas 10 litų
Metai 1993
Būklė VF-XF
Tiražas (vnt) 40 300 000

1993m. 10 litų banknotas šiai dienai labai vertinamas kaip kolekcinis eksponatas, retesnis egzempliorius. Jis buvo išleistas į apyvartą 1994m. kovo 1d., išimtas – 2007m. kovo 1 d. Averse atvaizduotas lietuvių didvyrių lakūnų Stepono Dariaus (Steponas Jucevičius-Darašius 1896-1933) ir Stasio Girėno (Stanislovas Girskis 1893-1933) portretai, reverse – virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas LITUANICA . Spaustuvė – USBC, JAV

Banknoto serijos numeris: KAA3790127

45,00

Liko 1