10 litų serija KAA

Nominalas 10 litų
Metai 1993
Būklė VF
Tiražas (vnt) 40 300 000

1993m. 10 litų banknotas šiai dienai labai vertinamas kaip kolekcinis eksponatas, retesnis egzempliorius. Jis buvo išleistas į apyvartą 1994m. kovo 1d., išimtas – 2007m. kovo 1 d. Averse atvaizduotas lietuvių didvyrių lakūnų Stepono Dariaus (Steponas Jucevičius-Darašius 1896-1933) ir Stasio Girėno (Stanislovas Girskis 1893-1933) portretai, reverse – virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas LITUANICA . Spaustuvė – USBC, JAV

Banknoto serijos numeris: KAA6187598

25,00

Liko 1