10 litų serija AAB

Nominalas 10 litų
Metai 1997
Būklė VF
Tiražas (vnt) 60 000 000

1997m. 10 litų banknotas šiai dienai labai vertinamas kaip kolekcinis eksponatas, retesnis egzempliorius. Jis buvo išleistas į apyvartą 1997m. gruodžio 22d., išimtas – 2012m. birželio 1 d. Averse atvaizduotas lietuvių didvyrių lakūnų Stepono Dariaus (Steponas Jucevičius-Darašius 1896-1933) ir Stasio Girėno (Stanislovas Girskis 1893-1933) portretai, reverse – virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas LITUANICA . Spaustuvė – De La Rue plc (buv. Thomas De La Rue and Company, Limited), Jungtinė Karalystė

Banknoto serijos numeris: AAB5567173

30,00

Liko 1