Tarpukario spaudos ištraukos. Kas buvo rašoma apie lietuviškus to meto pinigus ir jų leidybą.

Pateikiame fragmentus to, ką pavyko aptikti spaudos archyvuose besidomint lietuviškų pinigų leidyba tarpukario laikraščiuose.