Plungė, Vytauto prospektas

Metai 1930
Būklė VF

1930 V. Dm.  (Vytauto Didžiojo metai) 8d. rugsėjo m. Bažnyčios g-vės pavadinimas Vytauto prospektu.

Plungė 1930 m.

Pasirašęs gali būti S.Daukšas

75,00

Liko 1