Giedrius Bagdonas. Nematytas 1536m. grašis (video)

Filmuotoje medžiagoje Giedrius Bagdonas aptaria nė viename šaltinyje neaprašytą 1536m.  Žygimanto Senojo grašį, kurio fotografijas mes pateikėme.